آیا دختره باکره در هنگام اعدام باید دوشیزه شود؟

ین مسئله که در مجازات دختر باکره پیش از قصاص و کشته شدن، بکارت او گرفته می شود، یک تهمت آشکاری است که از سوی دشمنان اسلام وارد شده است و این فریب کاران هیچ دلیلی بر این اتهام ندارند. در صورتی که دختر باکره عمدا مرتکب قتل نفس شود و اولیای مقتول درخواست قصاص نمایند. حکم قصاص با همان حالت باکره بودن جاری می شود. هر کسی که محکوم به قصاص گردد، با همان حالتی که محکوم به قصاص و اعدام شده باشد، اعدام می شود. فرق نمی کند دختر باکره باشد یا غیر باکره.

به علاوه بهشت رفتن، نتیجه ایمان و عمل صالح است. بدون ایمان و عمل صالح، کسی به بهشت نمی رود. این که اگر دختر باکره در زمان دوشیزگی بمیرد، مستقیما به بهشت می رود، با مبنای فوق نمی سازد و در منابع دینی هم چنین چیزی وجود ندارد.

پی نوشت:

1 . امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه دار العلم‏، قم، ج2، کتاب القصاص، م 49.

موفق و موید باشید

/ 1 نظر / 354 بازدید
پرینا

عالی [دست][دست][دست]