حرمت ازدواج خواهر وبرادر رضاعی؟

خویشاوندی رضاعی نوعی نسبت خانوادگی است که با شیر خوردن نوزاد از زنی که مادر طبیعی او نیست، حاصل می‌شود. تأثیر این نوع قرابت فقط در منع ازدواج میان خویشان رضاعی است و آثار دیگر قرابت نسبی مانند ارث بردن و انفاق در آن مطرح نیست.

هر نوع شیرخوردنی ایجاد قرابت رضاعی نمی‌کند. قانون مدنی ایران بر پایه فقه امامیه پدیدآمدن آن را مشروط به این کرده است که:

 

شیر زن ناشی از تولد فرزند حاصل ازدواج (مشروع) او باشد.

شیر مستقیماً از پستان مکیده شود.

طفل یک شبانه‌روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد. بدون آن که در بین آن شیر زنی دیگر یا غذای دیگری را خورده باشد.

شیرخوردن طفل پیش از تمام شدن دو سال او باشد.

طفل شیر یک زن و یک شوهر را خورده باشد. یعنی اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد و به هر یک از آن‌ها از شیر متعلق به دو شوهر متفاوت داده باشد، آن پسر و دختر برادر و خواهر نیستند. همچنین است اگر فرزندی در یک روز از شیر دو زن یک شوهر بخورد که در این صورت نیز فقط شوهر پدر رضاعی او محسوب می‌شود.

/ 1 نظر / 47 بازدید
پرینا

تو رسالع و مفاتیح خوندم شیر خوردن بمدت شش ماه دوطرف رو به هم محرم میکنه اینایی که نوشتی جالب بود نشنیده بودم بعصی هاشو‌[گل]