# اطلاعات_عمومی

زیباترین/جملات

زیباترین شروع:بسم الله  زیباترین دین:اسلام زیباترین خانه:کعبه  زیباترین استاد:امام صادق(ع) زیباترین عمو:حضرت ابوالفضل(ع)  زیباترین غنچه:حضرت علی اصغر(ع) زیباترین سرانجام:شهادت  زیباترین لباس:احرام زیباترین ندا:فطرت  زیباترین دوست:کتاب زیباترین روز:جمعه  زیباترین بیابان:عرفات زیباترین میعاد:معاد  زیباترین کلام:لااله ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید