# طنز

اگه گفتین عروس و داماد شب عروسیشون چه کاری روی تخت دونفره انجام میدن ؟!!

. . . . . . . . . . . . . . مگه فوضولی ببینی عروس دومادی که به تو ربط نداره چی کار میکنن؟!1 . . . . . . . . . . . . . . . . یعنی ایرونی جماعت از همون اولش فوضول بوده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید