# مطالب_حقوقی

واژه نامه حقوقی........:

  زمین‌های غیر آبادی که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.ارثدارائی متوفی بعداز کسر واجبات مالی و دیون و ثلث را ارث گویند. و مالیات بر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید