# مفاخر_و_اطلاعات_آذربایجان

تبریز یعنی...

تبریز یعنی : غیرت مردانگی جاودانگی از خودگذشتگی یعنی زادگاه ستارخان وباقرخان و شیخ محمد خیابانی زادگاه من زادگاه تو زادگاه ما تبریز یعنی مسجد کبود یعنی محل زندگی شهریار بزرگ یعنی زادگاه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 37 بازدید